arhitektura in notranja oprema

Stanovanje v ulici Rossini, Trst, IT

Prenova in oprema
lokacija: ulica Rossini, Trst, IT
naročnik: zasebni
tip projekta: naročilo
leto projekta: 2009
realization: 2011- 2012
površina zgradbe: 207m2 + 29 m2 m²
projektant: Anastasia Korsič
sodelavci: Monika Milič, Emir Jelkič, Katja Rušt, Staša Filipi

...